oswiadczenie_zarzadu_o_sprawozdaniu_finansowym

psr_2012

raport_bieglego_z_przegladu-jednostkowe_2012

raport_bieglego_z_przegladu-skonsolidowane_2012

skonsolidowany_raport_srodroczny_2012

sprawozdanie_zarzadu_z_dzialanosci_za_i_pol.2012r

jednostkowy_raport_polroczny_2012_r

oswiadczenie_zarzadu_o_podmiocie_uprawionym_do_badania