wybrane_dane_finansowe_qsr_i_2011r skonsolidowany_raport_kwartalny_za_1_kwartal_2011_roku