QSR_1_2022

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2022 roku