PSr

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań-sig-sig

Sprawozdanie_Zarządu_dot_SF2022-sig-sig

Raport z przeglądu śródrocznego JSF Eurotel S.A. 2022 signed

Raport z przeglądu śródrocznego SSF Eurotel S.A. 2022 signed

SF_P_jednostkowe_2022-sig-sig-sig

SF_P_skonsolidowane_2022-sig-sig-sig