PSr_2014

Raport Biegłego z przeglądu – Skonsolidowane 2014r

Raport półroczny 2014 – jednostkowy

Skonsolidowany raport środroczny 2014r.

Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2014r.

Oświadczenie Zarządu o podmiocie do badania

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniach

Raport Biegłego z przeglądu – Jednostkowe 2014r.