Oświadczenie Zarządu o podmiocie do badania

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniach

PSr_2016

Raport półroczny_2016_jednostkowy_2

Skonsolidowany_raport_śródroczny_2016

I półrocze 2016- sprawozdanie zarządu