Oświadczenie podmiotu o sprawozdaniach PSr Raport Biegłego Jednostkowy 30.06.2018 Raport Biegłego Skonsolidowany 30.06.2018 Skonsolidowany_raport_śródroczny_2018 Sprawozdanie Zarządu z działalności Eurotel Sprawozdanie_śródroczne_2018_jednostkowe