Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2019 PSr Raport z przeglądu Eurotel S.A. pdf Raport z przeglądu GK Eurotel S.A Skonsolidowane_SF_P2019 Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2019r Sprawozdanie_śródroczne_2019_Eurotel