QSr 1_2019_ korekta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2019_KOREKTA

1q2019_wyjaśnienie_korekty