Kontynuując politykę wypłat dywidendy, Zarząd Eurotel SA zarekomendował wypłacenie dywidendy wysokości 1 zł z zysku wypracowanego przez Eurotel SA w 2014 roku.

Przesłanką do takiej decyzji jest wieloletnia strategia dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz posiadanie wystarczającej ilości środków obrotowych przy uwzględnieniu planowanych inwestycji oraz potrzeb związanych ze zwiększonymi obrotami w nadchodzących okresach.

Ostateczną decyzję odnośnie wypłaty dywidendy będzie podejmować WZA, które zostanie zwołane w niedługim czasie.