Zarząd Eurotel SA zarekomendował na swoim posiedzeniu wypłatę dywidendy wysokości 1,4 zł na każdą akację jako podział zysku za 2015 rok.
Proponowana wysokość dywidendy jest jej nominalnym wzrostem w proporcji do wzrostu jednostkowego zysku netto Eurotel SA za 2015 rok i stanowi 80% tego zysku. Przy obecnym kursie Spółki daje to stopę dywidendy ponad 8%.
Spełnione są również kryteria wg których podejmowana jest decyzja o podziale zysku, a więc Spółka wykazała zysk za ostatni rok obrotowy, posiada wolne środki i nie planuje większych inwestycji oprócz możliwego wzrostu zaangażowania w obrót towarowy.
Wypłata dywidendy jest strategią realizowaną przez Spółkę co roku od początku działania na GPW i dzięki podziałowi zysku za 2015 rok będzie mogła być kontynuowana.