W związku z osiągnięciem ponadprzeciętnych wyników finansowych przez Eurotel SA za 2017 rok, Zarząd Spółki rekomenduje WZA podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłacenie dywidendy wysokości 2 zł 20 gr na akcję. Wysokość dywidendy wynosi 8 246 161 zł, co oznacza prawie 75% wypracowanego zysku rocznego, a jej stopa jest zbliżona do stóp jakie Spółka osiągała w poprzednich latach.