Sprzedaż wszystkich ponad 48% udziałów tej spółki za kwotę nominalną jest spowodowana głównie niższymi od oczekiwanych wynikami jakie historycznie w ciągu ostatnich trzech lat spółka ta wypracowała w Grupie Eurotel. W opinii Zarządu ryzyko gospodarcze kontynuowania tej działalności nie jest rekompensowane z potencjalnymi korzyściami z tego wynikającymi. Brak perspektyw działania i niestabilność przychodów były głównymi czynnikami podjęcia takiej decyzji.
Wartość nabycia udziałów tej spółki była niższa niż wartość po jakiej została sprzedana. Od 1 stycznia 2015 roku spółka przestaje być również konsolidowania w wyniku Grupy Eurotel.