Zarząd Eurotel SA opublikował szacunki jakie zostały osiągnięte przez Spółkę jak i całą Grupę w 2021 roku. Przychody jednostkowe wyniosły 406 mln zł, a zysk netto przekroczył 20 mln zł. Przychody skonsolidowane przekroczyły 490 mln zł, a zysk netto osiągnął 24 mln zł.

Wyniki za 2021 rok po raz kolejny zostały poprawione, a głównymi czynnikami wzrostów było zmniejszenie ograniczeń sprzedaży w związku z epidemią pod koniec 2021 roku w szczególności możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej w salonach sprzedaży. Ostateczne wyniki zostaną podane publicznie po uzyskaniu opinii audytora, co przewidywane jest zgodnie z harmonogramem publikacji raportów do dnia 12 kwietnia 2022 roku.

Podanie szacunków przed terminem publikacji raportu ma na celu szybsze przekazanie informacji o sytuacji w Spółce i Grupie, aby inwestorzy mieli do nich dostęp kiedy takie dane już można przedstawić i na tej podstawie mogli wyrobić sobie opinię na temat sytuacji w Spółce i jej efektywności działania. W tej sposób realizowana jest rekomendacja określona w DPSN 2016 nr I.R.4 której przestrzeganie Spółka nadal potwierdza.