W związku z realizacją przez Eurotel SA postanowień zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, a w szczególności rekomendacji i zaleceń dotyczących transmisji on-line obrad WZA Eurotel SA w dniu 28 maja 2019 roku (I.Z.1.16 oraz IV.R.2 i IV.Z.2), Zarząd Spółki informuje, że taka transmisja będzie możliwa do oglądania na niniejszej stronie korporacyjnej.