Zgodnie z rekomendacjami Zarządu oraz opublikowanym projektem uchwał w sprawie podziału zysku za 2015 rok, WZA Eurotel SA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 1,40 zł na akcję.
Data dywidendy to 15 lipca 2016 roku, zaś wypłata nastąpi 4 sierpnia 2016 roku. Uchwalona dywidenda stanowi ok. 80% zyska netto Eurotel SA, a jej wypłata jest kontynuacją corocznej tradycji dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.