NWZA Eurotel SA w dniu 10 listopada 2022 roku podjęło dwie uchwały. Jedna z nich zgłoszona przez zarząd i dotycząca dostosowania tekstu statutu Spółki do obecnej sytuacji w Spółce oraz aktualizacji jego treści do wprowadzonych zapisów w KSH w szczególności dotyczących szerszych kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie kontroli nad spółką oraz dostępu do informacji. Usunięto również nieaktualne zapisy dotyczące sytuacji sprzed wejścia Spółki na GPW i jej niepublicznego statusu, co w obecnej sytuacji było martwymi zapisami. Druga uchwała zgłoszona przez jednego z udziałowców dotyczyła uprawnień założycielskich, które zostały usunięte w celu zrównania wszystkich udziałowców w zakresie ich praw w Spółce, co ma podnieść atrakcyjność inwestowania w Spółkę jak również wychodzi naprzeciw zapisom o równym traktowaniu wszystkich akcjonariuszy zawartym w DPSN na GPW. Przy obecnej skali działania i stabilnym akcjonariacie, takie zapisy nie są w praktyce potrzebne dla zachowania stabilności w Spółce.