W dniu 30 września 2016 roku upłynął termin na podwyższenie kapitału zakładowego Eurotel SA na wniosek Zarządu Spółki poprzez przeprowadzenie emisji jej akcji, do czego Zarząd otrzymał upoważnienie na podstawie uchwały NWZA Eurotel SA z dnia 15 października 2013 roku.

W związku z powyższym, kapitał Eurotel SA pozostał bez zmian. Zarząd Spółki nie widział konieczności podwyższania kapitału zakładowego w celu pozyskania kapitału obrotowego, a przeprowadzone inwestycje jak i zwiększenie obrotów, możliwe były dzięki posiadanym środkom własnym oraz uzyskaniu gwarancji bankowych i kredytów kupieckich.