WZA Eurotel SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 2 zł 20 gr na każdą akcję zwykłą z racji podziału zysku za 2017 rok.

Data nabycia prawa do dywidendy to 7 czerwca 2018 roku, zaś wypłaty dywidendy 14 czerwca 2018 roku.