Zarząd Spółki opublikował wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz Grupę Eurotel w 2023 roku. Wyniki w kategorii przychodów jak i zysku netto są niższe niż w poprzednim do raportowanego roku. Należy przypomnieć, że 2022 rok był rekordowym rokiem i w tym czasie doszło również do zdarzenia jednorazowego, które zwiększyło osiągnięte wyniki za ten okres.

Osiągnięto w 2023 roku przychody wysokości 370 928 tys. zł (433 268 tys. zł skonsolidowane) oraz zysk netto 18 799 tys. zł (16 287 tys. zł skonsolidowane). Na obniżenie wyników złożyło się wiele czynników, głównie o charakterze zewnętrznym, niezależnym od Spółki i prowadzonej przez nią działalności. Zostały one opisane w prezentowanym raporcie. W przypadku spółki zależnej która wykazała stratę na działalności, głównym powodem takiego wyniku były koszty współpracy dotyczącej prowadzenia punktów sprzedaży Xiaomi. Analizując koniec 2023 roku oraz perspektywy jakie pojawiają się w bieżącym roku, można zakładać, że wyniki 2023 roku będą mogły być poprawione zarówno, jeśli chodzi o wzrost przychodów jak i obniżenie niektórych kosztów, zwłaszcza dotyczących nierentownych salonów sprzedaży.