Opublikowany Raport roczny za 2020 rok, wykazał rekordowe wyniki osiągnięte przez Eurotel SA oraz jej spółki zależne. Wynik w kategorii skonsolidowanego zysku netto został poprawiony o 24% do poziomu 19 586 tys. zł. Wynik ten udało się uzyskać w trudnym czasie pandemii w którym istniały liczne ograniczenia działania w wielu obszarach funkcjonowania spółek Grupy. W 2020 roku udało się nie tylko wypracować dobre rezultaty, ale również utrzymać sprawność i skalę działania spółek tworzących Grupę. Na koniec 2020 roku utrzymano na podobnym poziomie stan zatrudnienia oraz ilości punktów sprzedaży, zachowując cały czas ich gotowość do dalszego funkcjonowania. Zarówno sieć iDream oferująca produkty Apple jak i MiMarkt oferująca produkty Xiaomi, wykazały wzrosty mimo wspomnianych ograniczeń w funkcjonowaniu. W raportowanym okresie nastąpił również znaczący wzrost skali działania kanału e-commerce, który pozwala w sytuacji, kiedy restrykcje są zniesione, na istotne wsparcie prowadzonej działalności przez ten kanał sprzedaży.