Osiągnięte w 2016 roku wyniki, są najlepszymi w historii Grupy Eurotel. Po raz pierwszy skonsolidowane przychody przekroczyły wartość 300 mln zł poprawiając o 20% ubiegłoroczny poziom, a zysk netto Grupy osiągnął 9,3 mln zł i był lepszy o 16% od rezultatu w 2015 roku.

Zwiększenie poziomu wyników zostało osiągnięte głównie dzięki poprawie współpracy z T-Mobile oraz dalszemu rozwojowi w Apple. Nadal istniej jednak potencjał do wzrostu wewnątrz spółek Grupy, a zwłaszcza dotyczy on spółki Viamind Sp. z o.o. prowadzącej sieć salonów sprzedaży Play oraz spółki Soon Energy Sp. z o.o. działającej w obszarze energii odnawialnych.

Osiągnięte w 2016 roku rezultaty, są przesłanką do podjęcia decyzji o podziale zysku na najbliższym WZA, a biorąc pod uwagę wzrost wypracowanego zysku, poziom dywidendy może również wzrosnąć.