Opublikowane wyniki za I kwartał 2019 roku Eurotel SA i Grupy Eurotel wykazują pozytywną dynamikę wzrostu. Pierwszy kwartał w ostatnich latach był dosyć trudny i tym bardziej cieszy, że udało się w bieżącym roku poprawić wcześniejsze wyniki. Analizując poszczególne segmenty widać porównywalne wyniki, jednak w segmencie iDream wystąpił dalszy wzrost przychodów i był on głównym elementem wpływającym na poprawę wyniku. Spółka zależna Viamind również poprawiła swój ubiegłoroczny wynik, mimo, że jej przychody uległy pewnemu zmniejszeniu. Spółka stowarzyszona Soon Energy Poland Sp. o.o. wykazała większą stratę niż w poprzednim roku, ale wynika to ze sposobu rozliczeń prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (inwestycje budowlane) i daje podstawy do zakładania większych przychodów w kolejnych okresach roku.

Wzrost wyniku w kategorii zysku netto o 36% r/r i osiągnięcie poziomu 3,9 mln zł w I kwartale, wynika nie tylko z opisanych powyżej czynników, ale również zmiany zasad księgowania części kosztów sprzedaży w szczególności dotyczących czynszów najmu (jak również innego leasingu). Konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z wytycznych MSSF, które zastepują dotychczasowe MSR 17 nowym standardem MSSF 16. Koszty wszelkiego leasingu (w tym czynsze), pomniejszyły wspomniane koszty sprzedaży, natomiast wzrosła amortyzacja. Wpływ na wynik tej zmiany wynosi w Spółce ponad 250 tys. zł za raportowany kwartał.