Osiągnięte na początku 2023 roku rezultaty są słabsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku z przyczyn rynkowych, leżących głównie poza Spółką. Mniejsza sprzedaż spowodowana jest recesją konsumencką i zmniejszeniem ilości zakupów przez klientów. Nadal wysoka inflacja, która trwa już ponad rok, przekłada się również na wyższy koszt pieniądza oraz mniejszą dostępność w jego pozyskaniu dla klientów. Trend spadkowy w sprzedaży pojawił się już od początku IV kwartału 2022 roku, a jego zakończenie może nastąpić pod koniec III kwartału 2023 roku, co będzie jednak uzależnione również od sytuacji rynkowej.

W ramach segmentu MiMarkt wystąpiła w raportowanym okresie strata na działalności, która związana jest ze zmianą polityki wspierania sprzedaży (promocje) i rozliczeń z Xiaomi.