Osiągnięte wyniki w kategorii przychody skonsolidowane za I kwartał 2024 roku stanowią 88% przychodów osiągniętych w tym samym okresie poprzedniego roku, zaś zysk netto stanowi ok. 70% skonsolidowanego zysku netto za I kwartał 2023 roku. Spadki przychodów dotyczyły głównie sprzedaży w segmencie iDream, ale mimo to całkowity wynik na sprzedaży był lepszy porównując analogiczne okresy. Pogorszenie wyniku netto nastąpiło jednak na skutek wzrostu kosztów, co spowodowane było przede wszystkim wyższymi kosztami sprzedaży jak koszty pracownicze oraz mediów.