Osiągnięte przez Grupę Eurotel wyniki za I półrocze 2020 roku wskazują na duży wpływ zmian rynkowych związanych z epidemią Covid-19 na działalność spółek Grupy. W wyniku zamknięcia w okresie ograniczeń związanych z epidemią większości salonów sprzedaży, nastąpił globalny spadek obrotów, który wyniósł ponad 10%, ale jednocześnie udało się poprawić wynik w kategorii zysk netto, który poprawił się o ponad 50%. Powstała anomalia w proporcji przychodów do zysku wynika z kilku czynników. Część z nich ma charakter rachunkowy, a część ekonomiczny, związany z prowadzoną działalnością. Charakter rachunkowy ma przeszacowanie wynikające z MSSF16 i zmniejszenia obciążeń finansowych z tym związanych na skutek zmiany kursu walut w jakich obliczane są w większości przypadków czynsze.

Charakter ekonomiczny, to poprawa wyniku w wyniku obniżenia kosztów działalności, dzięki obniżkom czynszów oraz innych obciążeń w tym pracowniczych na podstawie stosownych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej oraz równocześnie występujące zwiększenie marży na sprzedaży, gdyż mniejszy obrót został zrealizowany przez sprzedaż w kanałach o wyżej marży np. przez sklep internetowy.