Skonsolidowane wyniki Grupy Eurotel osiągnięte za I półrocze 2023 roku są niższe od analogicznego okresu ubiegłego roku w kategorii przychodów o 32% zaś w kategorii zysku netto o 64%.

Działalność Eurotel SA była rentowna, zaś ramach spółki zależnej Viamind Sp. z o.o. wystąpiła w raportowanym okresie strata spowodowana głównie segmentem Xiaomi.

Głównymi powodami gorszych wyników było zmniejszenie potencjału popytowego rynku, który znacząco obniżył ilość dokonywanych zakupów przez klientów, co spowodowane było czynnikami o charakterze makroekonomicznym w tym w szczególności inflacją i różnego rodzaju jej skutkami na które spółki Grupy nie mają bezpośredniego wpływu.

Należy również przypomnieć o jednorazowej transakcji sprzedaży udziałów dokonanej w 2022 roku, która spowodowała w tamtym roku wzrost wyniku w raportowanym okresie.