Osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2016 roku są porównywalne z tym jakie udało się uzyskać w 2015 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku jednostki dominującej jaką jest Eurotel SA nie została wypłacona dywidenda ze spółki zależnej, co miało miejsce w ubiegłym roku. Wypłacenie takiej dywidendy jest jednak spodziewane i wpłynie na znaczące podwyższenie wyniku jednostkowego za dany okres.