Pogorszenie wyników raportowanych za III kwartały 2023 roku wynikają głównie ze zmniejszonych przychodów jakie spółki Grupy osiągnęły w tym czasie. Uzyskane marże są na podobnym poziomie, jednak niższe o ok. 40% przychody, zwłaszcza w porównaniu do bardzo dobrego analogicznego okresu w ubiegłym roku, spowodowały obniżenie zysku netto o prawie 66%.

Przyczyny zmniejszonej sprzedaży leżą głównie poza spółkami Grupy i związane są z otoczeniem rynkowym i czynnikami inflacyjnymi oraz niepewnością co do stabilizacji zewnętrznej.

Pogorszenie wyników w raportowanym okresie spowodowane było również wzrostem strony kosztowej, a przede wszystkim kosztów o charakterze stałym jak wynagrodzenia oraz koszty sprzedaży (energia, media). Podwyżki minimalnego wynagrodzenia następowały już parokrotnie w 2023 roku, a od 2024 roku planowane są kolejne. Przewiduje się, że koszty prowadzonej działalności będą jednak jeszcze rosnąć.