Na podstawie uchwały podjętej na WZA Eurotel SA w dniu 17 maja 2017 roku, po wcześniejszej rekomendacji Zarządu Spółki, wypłacona została w dniu 30 czerwca 2017 roku rekordowo wysoka dywidenda wysokości 1,9 zł na akcję, co daje w tym momencie stopę dywidendy na poziomie ponad 8%. Wypłata dywidendy jest kontynuacją corocznego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zaś jej wysokość jest skorelowana z bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi przez Spółkę za 2016 rok.