Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 października 2013 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 października 2013 roku


 


Formularz do głosowania przez Pełnomocnika

Formularz do głosowania na NWZA

Projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem

Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia NWZA

Informacje dotyczące uczestnictwa na NWZA

Informacja o zwołaniu NWZA