Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku
Uchwała o podziale zysku za 2013 rok
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku


 


RB_22_2014

Informacja o zwołaniu NWZA

Informacje dotyczące uczestnictwa na NWZA

Liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia NWZA

Projekty uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Formularz do głosowania na NWZA