Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 roku

Uchwała o podziale zysku za 2014 rok.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2015 rokuZwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Informacja o zwołaniu WZA 2015-06-16

Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 2015-06-16

Formularz pełnomocnictwa

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014