Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2019 rok do czasu zwołania WZA wynosi 143 dni.

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 20.08.2020 o godz. 11.00

 

 

Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1)

Projekty uchwał na WZA 20.08.2020

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel

Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza

Pełnomocnictwo pisemne – zał. do formularza

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ