Zwołanie ZWZ_20_8_2020 (1)

Projekty uchwał na WZA 20.08.2020

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel

Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza

Pełnomocnictwo pisemne – zał. do formularza

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ