Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 rokuSprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Informacja o zwołaniu WZA w dniu 2013-04-25

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o zwołaniu WZA na 2013-04-25

Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A.