Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku

Uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku


 


Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Informacja o zwołaniu WZA 2014-06-26

Liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 2014-06-26

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Formularz pełnomocnictwa

Ocena sytuacji Emitenta w 2013 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r

Uchwała nr 4A zgłoszona przez akcjonariusza na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 roku