Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2022 rok do czasu zwołania WZA wynosi 0 dni.

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 26 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00

 

 

 

RB_4_2023_W

Ocena sytuacji Spółki i GK

Ocena racjonalności polityki sponsoringu

Ogłoszenie zwołania ZWZA na 26.04.2023 r

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiazków informacyjnych

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej na WZA

Pełnomocnictwo pisemne na WZA

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 RN

Sprawozdanie RN z działalności za 2022

Projekty uchwał na ZWZA za 2022