Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2010 roku

Załącznik do Uchwały nr 24 ZWZA Eurotel S.A z dnia 26 maja 2010 roku – Regulamin Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyInformacja o zwołaniu WZA i_projekty_uchwał

Formularz oddania głosu na WZA 

Pełnomocnictwo do głosowania

Regulamin Walnego Zgromadzenia