Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2018 rok do czasu zwołania WZA wynosi 28 dni.

 

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 28.05.2019 o godz. 11.00

 

 

 

 

Zwołanie ZWZ_28_5_2019

Sprawozdanie z działaności RN za 2018 r

Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1)

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form

Pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA