Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku – korekta

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 rokuInformacja o zwołaniu WZA w dniu 2012-05-08

Formularz do oddania głosu na WZA w dniu 2012-05-08 przez pełnomocnika

Formularz do oddania głosu na WZA w dniu 2012-05-08

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na WZA w dniu 2012-05-08

Liczba akcj _Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r.

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.