Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017


 


Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2017 rok do czasu zwołania WZA wynosi 28 dni.


Zwołanie WZA_24_5_2018
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA
Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018
Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r
Pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form