Złożone żądanie przez akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 akcji Spółki jest zgodne z uchwałami na ostatnim WZA z dnia 26 czerwca 2014 roku, które przesuwały decyzję na temat podziału zysku za 2013 rok i wypłaty dywidendy na październik 2014 roku. Zarząd Spółki podejmie stosowne działania w celu realizacji wspomnianych uchwał oraz żądania akcjonariusza w tej sprawie poprzez zwołanie NWZA dotyczącego wypłaty dywidendy za 2013 rok.

Raport bieżący 18/2014