Potrzeby lokalowe zmieniły się w Spółce od 2009 roku, kiedy nastąpiło przeprowadzenie do aktualnej siedziby.

Od tamtego czasu centrala Eurotel SA realizuje obecnie nie tylko swoje potrzeby, ale i świadczy również usługi dla innych spółek Grupy. Dodatkowo zmieniły się w tym czasie m.in. zasady dotyczące obrotu towarem określone przez partnerów z którymi prowadzona jest współpraca handlowa oraz pojawiały się nowe potrzeby związane z obsługą rosnącego segmentu e-commerce.

Większa ilość pracowników centrali wynika nie tylko ze zwiększenia skali działania, ale również pojawiania się nowych stanowisk pracy w Spółce.

Standardy dotyczące miejsc pracy w szczególności związane z powierzchniami wspólnymi (socjalnymi jak i służącymi w szczególności do odbywania spotkań), wpływają na postrzeganie atrakcyjności zatrudnienia w Spółce przez pracowników.

Zakup nieruchomości planowany jest z własnych środków, co spowoduje zmniejszenie ilości wolnej gotówki do dyspozycji.