Złożona niewiążąca oferta zakupu udziałów w spółce zajmującej się sprzedażą wysokospecjalistycznej elektroniki użytkowej, ma w przypadku jej zaakceptowania przez sprzedającego, pozwolić na skokowe zwiększenie osiąganych wyników w kategorii zysku netto, podnieść realizowane marże, zwiększyć dywersyfikację źródeł przychodu oraz wykorzystać możliwe synergie prowadzonych przez strony działalności. Finansowanie transakcji zależne będzie od jej ostatecznej wartości, ale w przypadku górnych widełek cenowych, konieczne może być wsparcie własnych środków finansowych przez finansowanie zewnętrzne. Oferta powinna być rozpatrzona do końca stycznia 2018 roku, zaś sama transakcja będzie mogła być przeprowadzona w późniejszym terminie.

Prowadzona przez oferenta podstawowa działalność nie jest obecnie podobna do istniejącej w Eurotel SA, ale zarówno sam profil punktów sprzedaży, skala działania, jak i segment „premium” w którym działa, są zbliżone do dotychczasowych doświadczeń jakie posiada Eurotel SA.