Przyjęcie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A. zgłoszonej przez jednego z udziałowców znaczących, jest dowodem otwartości Spółki na współuczestnictwo w jej nadzorze, dążeniem do stałego podnoszenia standardów działania oraz otwartości dostępu do informacji jakimi dysponują osoby związane z nadzorem lub zarządzaniem w Spółce. Jest to również spełnienie najwyższych standardów compliance w odniesieniu do innych udziałowców niż Założyciele.

 


 

Raport bieżący z informacją o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: RB 34/2015