Spółka Eurotel SA oraz Viamind Sp. z o.o. zwróciły w dniu dzisiejszym otrzymane w maju 2020 roku od PFR środki finansowe wysokości łącznej 7 mln zł.

Zwrot subwencji wynikał z utraty statusu uprawniającego do ich otrzymania w związku ze zmianą regulaminu przyznawania wsparcia i jego nową interpretacją. W ocenie Zarządu, otrzymana subwencja miała być zwrócona po roku czasu w wysokości 50% przyznanej kwoty wsparcia, co wynikało z zapisów umowy z PFR. Zwrot subwencji nie wpływa negatywnie na płynność i bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki.