DataNazwa
2021-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.
2021-09-09 Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2021-05-17 Skonsolidowany raport kwartalny zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2021
2021-03-30 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.
2021-03-30 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020.
2020-11-16 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2020
2020-09-10 Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2020-08-20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2020-06-15 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2020
2020-03-30 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019