DataNazwa
2020-11-16 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2020
2020-09-10 Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.
2020-08-20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2020-06-15 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2020
2020-03-30 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-03-30 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
2019-11-14 Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał.
2019-09-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
2019-06-17 Data wypłaty dywidendy
2019-06-07 Data nabycia prawa do dywidendy