DataNazwa
2017-05-16 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
2017-03-27 Jednostkowy raport roczny za rok 2016
2017-03-27 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2016-11-14 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
2016-08-31 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku
2016-08-04 Wypłata dywidendy
2016-07-15 Uzyskanie praw do dywidendy
2016-05-31 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-05-16 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku
2016-03-21 Jednostkowy raport roczny za rok 2015