DataNazwa
2018-04-26 Jednostkowy raport roczny za rok 2017
2018-04-26 Skonsolidowany raport roczny za rok 2017
2017-11-15 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
2017-09-18 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku
2017-05-17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-05-16 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku
2017-03-27 Jednostkowy raport roczny za rok 2016
2017-03-27 Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
2016-11-14 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku
2016-08-31 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku