Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2021-10-04 RB_18_2021 Udzielenie pożyczki spółce Soon Energy sp. z o.o. Link
2021-09-30 RB_17_2021 Spłata pożyczki udzielonej przez Emitenta Link
2021-09-01 RB_16_2021 Przedłużenie finansowania – aneksy do Umów o Multilinie Link
2021-07-23 RB_15_2021 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania Link
2021-05-31 RB_14_2021 Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o. Link
2021-05-20 RB_13_2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2021 roku. Link
2021-05-20 RB_12_2021 Powołanie Członków Zarządu Eurotel S.A. na kolejną kadencję. Link
2021-05-20 RB_11_2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 maja 2021 roku. Link
2021-05-20 RB_10_2021 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2020. Link
2021-05-14 RB_09_2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. zwołane na dzień 20 maja 2021 roku – sprawozdanie Rady Nadzorczej Link