Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2021-04-16 RB_03_2021 Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok. Link
2021-02-17 RB_W_2_2021 Znaczne pakiety akcji – zmiana udziału w głosach Link
2021-01-22 RB_01_2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Link
2020-10-12 RB_15_2020 Rejestracja zmian Statutu Spółki Link
2020-08-31 RB_14_2020 Aneks do Umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta Link
2020-08-31 RB_13_2020 Aneks do Umowy o Multilinie – udostępnienie finansowania spółce zależnej Link
2020-08-31 RB_12_2020 Zwrot subwencji finansowej. Link
2020-08-21 RB_11_2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Link
2020-08-20 RB_10_2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję. Link
2020-08-20 RB_09_2020 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. Link