Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2024-04-16 RB_03_2024 Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2023 rok i wypłaty dywidendy. Link
2024-03-28 RB_02_2024 Udzielenie pożyczki przez Emitenta Link
2024-01-29 RB_01_2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Link
2023-12-29 RB_22_2023_K Rezygnacja członka Rady Nadzorczej – Korekta Link
2023-12-29 RB_23_2023 Powołanie członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A. Link
2023-12-29 RB_22_2023 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Link
2023-12-05 RB_21_2023 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Link
2023-11-22 RB_20_2023 Nabycie nieruchomości biurowej przez Emitenta. Link
2023-11-08 RB_19_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada 2023 roku. Link
2023-11-08 RB_18_2023 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku. Link