Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2022-05-12 RB_12_2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2022 roku. Link
2022-05-12 RB_11_W_2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 12 maja 2022 roku. Link
2022-05-12 RB_10_2022 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2021. Link
2022-05-11 RB_09_2022 Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o. Link
2022-04-14 RB_08_W_2022 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. Link
2022-04-13 RB_07_2022 Rekomendacja podziału zysku za 2021 rok do WZA. Link
2022-04-11 RB_06_2022 Podpisanie przez Spółkę umowy sprzedaży udziałów posiadanych w spółce zależnej Soon Energy Poland Sp. z o.o. Link
2022-04-08 RB_05_2022_K Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 w zakresie błędnie przytoczonej podstawy prawnej publikacji raportu Link
2022-04-07 RB_05_2022 Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o. Link
2022-04-01 RB_04_2022 Przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o. Link