Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2018-07-17 RB 17/2018 Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej za 2013 rok. Link
2018-05-24 RB 16/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku. Link
2018-05-24 RB 15/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku. Link
2018-05-24 RB 14/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017 Link
2018-04-27 RB 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok. Link
2018-04-27 RB 12/2018 Rekomendacja podziału zysku za 2017 rok na WZA Link
2018-03-26 RB 11/2018 Umowa spółki zależnej Emitenta Link
2018-02-13 RB 10/2018 Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta Link
2018-02-08 RB 9/2018 Aneks do umowy o linie wieloproduktową Link
2018-01-31 RB 8/2018 Informacja w sprawie niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów Link