Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2020-08-31 RB_14_2020 Aneks do Umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta Link
2020-08-31 RB_13_2020 Aneks do Umowy o Multilinie – udostępnienie finansowania spółce zależnej Link
2020-08-31 RB_12_2020 Zwrot subwencji finansowej. Link
2020-08-21 RB_11_2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Link
2020-08-20 RB_10_2020 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję. Link
2020-08-20 RB_09_2020 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. Link
2020-08-20 RB_08_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Link
2020-07-22 RB_07_2020 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok. Link
2020-05-19 RB_06_2020 Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej. Link
2020-05-12 RB_05_2020 Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku. Link